Hindu Mandir Society
Stockholm, Trossamfund

Upcoming events 2022

Durga Puja & Dussehra celebration

On the auspicious occasion of Navratri, Hindu Mandir Samiti along with Stockholm Puja Council (SPC), cordially invite you to join us for the celebration of Durga Puja & Dussehra.

Information

 • 3rd October - 5th October 2022
 • Åkervägen 1

Puja schedule:

3rd October 2022, 12:00 - 14:00

 • Shaptami Puja
 • Ashtami Puja
 • Kumari Puja
 • Sandhi Puja

4th October 2022, 12:00 - 14:00

 • Nabomi Puja
 • Maha Nabami Hawan

5th October 2022, 12:00 - 14:00

 • Dasami Puja
 • Sindoor Khela
 • Dussehra celebration (from 17.00)
Due to security reasons from the Swedish authorities we can only accommodate limited people at a time and online registration is therefore mandatory for all!

For more information and online registration please visit Stockholm puja council home page https://spc.pujacouncil.se/.

We look forward to seeing you in Mandir. We look forward to seeing you in Mandir! Welcome!

Om oss

I Stockholm bildades under 1980-talet Hindu Mandir Society, en förening som 1998 kunde kröna en mångårig kamp med invigningen av Stockholms första stora hindutempel (utöver ISKCON/Hare Krishna) i Helenelund, nära Stockholm.

Hindu Mandir har alltsedan 1998 på olika sätt tillvaratagit hinduiska intressen i Stockholm och Sverige. Hindu Mandir möjliggör ett tryggt hinduisk liv och bidrar till att säkra en hinduisk framtid baserat på den hinduiska traditionen samtidigt som Sveriges hinduer förblir en väl integrerad del av det svenska samhället.

Hindu Mandir Society arbetar bland de drygt 70 000 hinduer (och även en del sikher, jainer, kristna etc.) som bor i Sverige för kortare eller längre tid. Församlingen har regelbundna gudstjänster och kulturella evenemang, program för äldre och ungdomar. Dessutom bröllop, informell utbildning till olika skolungdomar, själavård och kyrkliga handlingar. Vi har en präst som även kan stå till förfogande vid andlig vård och i samband med dödsfall. Alla är välkomna att besöka vårt tempel oavsett anledning.

About us

Formed in Stockholm in the 1980’s, the Hindu Mandir Society was in the year 1998 able to crown a long-drawn struggle by inaugurating the first large Hindu Temple in Stockholm in the suburb of Helenelund.

Since 1998, Hindu Mandir has protected and furthered the interests of Swedish Hindus in multiple ways. Hindu Mandir safeguards the Hindu tradition and lifestyle in Sweden and helps Swedish Hindus integrate into Swedish society.

Hindu Mandir works for the approx. 70 000 Hindus (as well as some Sikhs, Jains, Christians etc) who live in Sweden for shorter or longer period. The temple arranges regular pujas and cultural events, as well as programs for young and old. The temple and its priest also assists with ceremonies for births, initiation, weddings, deaths, information to visiting school classes and to the general public. Everyone is welcome to visit our temple irrespective of their background or desire.