Hindu Mandir Society
Stockholm, Trossamfund

Opening Hours

Monday to Sunday: 07:00 - 10:00 and 17:00 - 20:00
Daily Aarti: Morning at 7:00 and Evening Aarti at 19:00

No Bhandara on Sunday till further notice.

Mandir will be open from Sunday, 14th Feb 2021 (se updated timings above)
Devotees are expected to follow the restrictions for Covid as posted by Swedish Health authorities.

Upcoming events

Durga puja 12 oktober - 15 oktober 2021

More information and registration can be done here.

Dussehra 17 oktober 2021

Karwa Chauth 24 oktober 2021

Diwali 7 november 2021

Om oss

I Stockholm bildades under 1980-talet Hindu Mandir Society, en förening som 1999 kunde kröna en mångårig kamp med invigningen av Stockholms första stora hindutempel (utöver ISKCON/Hare Krishna) i Helenelund, nära Stockholm.

Hindu Mandir har alltsedan 1999 på olika sätt tillvaratagit hinduiska intressen i Stockholm och Sverige. Hindu Mandir möjliggör ett tryggt hinduisk liv och bidrar till att säkra en hinduisk framtid baserat på den hinduiska traditionen samtidigt som Sveriges hinduer förblir en väl integrerad del av det svenska samhället.

Hindu Mandir Society arbetar bland de drygt 30 000 hinduer (och även en del sikher, jainer, kristna etc.) som bor i Sverige för kortare eller längre tid. Församlingen har regelbundna gudstjänster och kulturella evenemang, program för äldre och ungdomar. Dessutom bröllop, informell utbildning till olika skolungdomar, själavård och kyrkliga handlingar. Vi har en präst som även kan stå till förfogande vid andlig vård och i samband med dödsfall. Alla är välkomna att besöka vårt tempel oavsett anledning.

About us

Formed in Stockholm in the 1980’s, the Hindu Mandir Society was in the year 1999 able to crown a long-drawn struggle by inaugurating the first large Hindu Temple in Stockholm in the suburb of Helenelund.

Since 1999, Hindu Mandir has protected and furthered the interests of Swedish Hindus in multiple ways. Hindu Mandir safeguards the Hindu tradition and lifestyle in Sweden and helps Swedish Hindus integrate into Swedish society.

Hindu Mandir works for the approx. 30 000 Hindus (as well as some Sikhs, Jains, Christians etc) who live in Sweden for shorter or longer period. The temple arranges regular pujas and cultural events, as well as programs for young and old. The temple and its priest also assists with ceremonies for births, initiation, weddings, deaths, information to visiting school classes and to the general public. Everyone is welcome to visit our temple irrespective of their background or desire.